RETOUREN EN SERVICE

 

Gegevens Kantoor:                                                               Terugsturen producten naar:

VGN Safety BV                                                                         Vgnveiligheidswinkel    

De Amert 706A                                                                        Goudstuk 8
5462 GH Veghel                                                                      
3162 XG Rhoon

 

Tel: +31 (0)88 50 59 500
E-mail:
klantenservice@vgngroup.nl

KvK-nummer: 70369747
BTW: NL858297899B01

 

Retouren

Retouren dienen verstuurt te worden naar ons magazijn te Rhoon. Vul te allen tijde het retour formulier in. (Onder extra’sàretourneren).

 

Vragen/Opmerkingen?
Heeft u vragen op opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar klantenservice@vgngroup.nl  en wij zullen uw e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

Klachtenafhandeling
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail naar klantenservice@vgngroup.nl te sturen of telefonisch:088-5059500.

Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.


Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een aangewezen bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient u zich richten naar de door de ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Copyright © 2019 VGN Veiligheidswinkel - KvK: 70369747 - Alle rechten voorbehouden.
Webshop en hosting door: weCare Media