Bestellingen worden zo veel mogelijk compleet afgeleverd. Als de levering in gedeelten geschiedt, dienen onze facturen over die delen binnen de daarvoor geldende termijn te worden voldaan.Levering vindt plaats vanaf het magazijn te Rhoon door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de cliënt dat de zaken gereed liggen. Dadelijk nadat de zaken door ons zijn geleverd draagt de cliënt het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan.Vervoer of verzending vindt plaats op verzoek van de cliënt voor diens rekening en risico. Op verzoek van de cliënt vindt verzekering van de zaken plaats. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel.

 

Aanspraken wegens transportschade moeten door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder geldend gemaakt worden. Daarom adviseren wij een als beschadigd herkenbare verzending slechts onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de transportonderneming in ontvangst te nemen.Indien op verzoek van de cliënt de bestelling wordt verzonden of vervoerd, komen verhogingen in de vrachtprijs, ingegaan na boeking der bestelling, ten laste van de cliënt, voor zover het vervoer inderdaad tegen het verhoogde tarief geschiedt.Indien de koper niet (tijdig) na de levering als bedoeld in dit artikel de zaken afneemt, hebben wij het recht de zaken voor rekening en risico van de cliënt op te slaan en/of te verkopen. Wij zijn niet verplicht de zaken intussen te verzekeren.

Copyright © 2019 VGN Veiligheidswinkel - KvK: 70369747 - Alle rechten voorbehouden.
Webshop en hosting door: weCare Media